2020-12-31

VT21

Studio Danza har valt att starta vt 2021 senare än vanligt först v.9 pga av läget kring corona.

Vi hoppas då på att kunna köra på som förra terminen med samma restriktioner vi hade då. Skulle det vara så att restriktionerna inte tillåter det kommer vi kontakta er via mail eller se på smarta och säkra lösningar.

Här hittar ni vårterminens schema.