I terminsavgiften ingår medlemsavgift till Aktiv Ungdom med 50:-/år. I medlemskapet ingår en gruppolycksfallsförsäkring via Aktiv Ungdom som gäller under aktiviteten men även vid resor i direkt anslutning till och från aktiviteten.

Välkomna till årsmöte för Ystad aktiv ungdom! | Datum: 12/2 | Tid: 14:30 | Plats: Studio Danza | Alla motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 23/1