I terminsavgiften ingår medlemsavgift till Aktiv Ungdom med 50:-/år. I medlemskapet ingår en gruppolycksfallsförsäkring via Aktiv Ungdom som gäller under aktiviteten men även vid resor i direkt anslutning till och från aktiviteten.


Välkomna till extra årsmöte för Ystad Aktiv Ungdom! Anmälan är obligatorisk och sker till carolagillheim1@hotmail.com senast den 1/4.

| Datum: 7/4 | Tid: 13:00 | Plats: Studio Danza | Extra årsmötet ska avhandla punkterna i, j, k, l på dagordningen. Punkterna avser: revisorernas berättelse, fastställande av balansräkning, disposition av överskott eller täckande av underskott samt styrelsens ansvarsfrihet. |