I terminsavgiften ingår medlemsavgift till Aktiv Ungdom med 50:-/år. I medlemskapet ingår en gruppolycksfallsförsäkring via Aktiv Ungdom som gäller under aktiviteten men även vid resor i direkt anslutning till och från aktiviteten.